Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň.

Deti v poslednom ročníku materských škôl a žiaci základných škôl by mali mať obedy zadarmo. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Zákon má navrhnutú účinnosť od januára 2019.

Právnu normu predložila plénu skupina poslancov koaličného Smeru-SD. Obedy zadarmo by sa mali týkať asi 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa.

Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by podľa Smeru-SD mali obedy zadarmo stáť štát 80 až 100 miliónov eur.

Zodpovedný prístup

Cieľom tohto opatrenia je podľa predkladateľov efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež predchádzanie plytvaniu potravinami a zároveň aj zabezpečenie zodpovedného prístupu rodičov k výchove, výžive a vzdelávaniu svojich detí.

Podľa návrhu má pritom zriaďovateľ školy, ktorý nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie, povinnosť vyplatiť dotáciu rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu v hotovosti.

Podľa poslanca a jedného z predkladateľov návrhu Roberta Fica (Smer-SD) je v súčasnosti miera stravovania v materských školách viac ako 90-percentná, na prvom stupni základnej školy je viac ako 70 %, ale na druhom stupni základnej školy je len niečo viac ako 50 %.

„Toto opatrenie bude mať nielen efekt sociálny, ale aj výchovný,“ konštatoval Fico.

Podľa predkladateľov by mal tento návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Časové obmedzenie predaja burčiaka na Slovensku sa nezruší. Parlament odmietol novelu zákona o vinohradníctve, ktorú do parlamentu predložili poslanci SaS Radoslav Pavelka a Anna Zemanová.

Podľa liberálov nie je pre klimatické zmeny potrebné, aby bol predaj burčiaka na Slovensku časovo obmedzený. Obmedzenie predaja burčiaka od 15. augusta podľa nich spôsobuje ťažkosti vinárom v prípade, že hrozno dozreje skôr a je potrebné ho spracovať.

„Slovenských spracovateľov hrozna toto časové obmedzenie dostáva zároveň do pozície nekonkurencieschopného súťažiaceho subjektu na trhu, keďže v okolitých štátoch takéto obmedzenie buď nie je, alebo je časovo výhodnejšie,“ konštatujú v dôvodovej správe predkladatelia.

Ako ďalší argument za zrušenie obmedzenia predaja burčiaka uviedli, že zákon povoľuje počas kvasenia burčiaka proces kvasenia zastaviť, opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.

Podľa predkladateľov by mal tento návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.